856CLOUD

ບໍລິການຝາກເວັບ ແລະ ເຊົ່າເຊີບເວີສ່ວນຕົວ Cloud VPS ລາຄາປະຢັດດ້ວຍລະບົບ CLOUD COMPUTING

ຄຳຖາມທົ່ວໄປ

ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກອັບໂຫລດຂຶ້ນໂຮດຕິ້ງ?

ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເປັນເຈົ້າຂອງໄຟລ໌ຂອງຕົນເອງທັງໝົດ ພວກເຮົາເຮັດຫນ້າທີເປັນພຽງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ ແລະ ເຊົ່າເຊີບເວີ

856CLOUD ຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊບໍ່?

ຮັບ, 856CLOUD ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງ 856GROUP, ເຊິ່ງຮັບການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ

ບໍລິສັດພວກເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ໃສ?

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂສກປາຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເວັບໂຮດຕິ້ງ ແລະ Cloud VPS ຂອງບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ປະເທດໃດ?

ເຊີບເວີສຳລັບບໍລິການຝາກເວັບ ຫຼືເວັບໂຮດຕິ້ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ, ສຳລັບບໍລິການເຊົ່າເຊີບເວີສ່ວນຕົວ Cloud VPS ແມ່ນລູກຄ້າສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຕ້ອງການຕັ້ງຢູ່ປະເທດໃດ ເຮົາມີໃຫ້ເລືອກທັງໝົດສາມໂຊນ: ສິງກະໂປ, ເອີຮົບ, ແລະ ອາເມລິກາ

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ CLOUD VPS

ໄວໆນີ້....

...

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

ໄວໆນີ້....

...

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບບໍລິການອື່ນໆ

ໄວໆນີ້....

...