856CLOUD

ບໍລິການຝາກເວັບ ແລະ ເຊົ່າເຊີບເວີສ່ວນຕົວ Cloud VPS ລາຄາປະຢັດດ້ວຍລະບົບ CLOUD COMPUTING

ບໍລິການເຊົ່າ CLOUD (VPS) ແລະ ຝາກເວັບໄຊດ້ວຍລະບົບ Cloud ລາຄາປະຢັດ

ປະຢັດເວລາ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຈ່າຍເທົ່າທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ ແລະ ຕ້ອງການ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ອຸປະກອນໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ, ອັບເກດສະເປັກໄດ້ທຸກເມື່ອ

 • Gigabit uplinks

  ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ປະສິດທິພາບລະດັບສາກົນ, ຮັບປະກັນ UpTime 99.99% ແລະຮອງຮັບ IPV6 ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ

 • SSD

  Cloud Server ຂອງພວກເຮົານຳໃຊ້ SSD ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄວຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 10 ເທື່ອຂອງ HDD ທຳມະດາ

 • ປັບແຕ່ງສະເປັກໄດ້

  ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງສະເປັນຂຶ້ນລົງໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະບໍ່ເສຍຄ່າອຸປະກອນ

ບໍລິການຂອງ 856CLOUD

856CLOUD ໃຫ້ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ, ຈົດ Domain Name, ເຊົ່າ Server, ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານເວັບໄຊ

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ
 • ລາຄາປະຢັດ
 • ພື້ນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 2GB
 • 30GB bandwidth
 • ຮອງຮັບ Email
 • ຊ່ວຍຕິດຕັ້ງ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍເວັບ
 • 24/7 ບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
 • ເລີ່ມຕົ້ນທີ່50,000ກີບ
ເຊົ່າ CLOUD VPS
 • ຕິດຕັ້ງແລະນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
 • ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຈ້າງຄົນຕິດຕັ້ງ
 • ສາມາດປັບປ່ຽນສະເປັກໄດ້ງາຍ
 • ຈ່າຍຕາມສະເປັກທີ່ທ່ານໃຊ້
 • ຍົກເລີກໄດ້ທຸກເວລາ
 • 24/7 ບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
 • ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ໃນລາຄາ100,000ກີບ
ບໍລິການອື່ນໆ
 • ຈົດ Domain .com, .net, .la, .org ແລະ ອື່ນໆ
 • ບໍລິການອອກແບບເວັບໄຊໂດຍ 856GROUP
 • ພັດທະນາເວັບທີ່ໃຊ້ນຳເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດຕ່າງໆ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເວັບໄຊ
 • ອອກແບບລະບົບຕ່າງໆສຳລັບເວັບໄຊ
 • Online Marketing
 • ສົນໃຈໃນບໍລິການໃດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເລີຍ